Efter vinter kommer vår och då är du välkommen till årsmöte med eftersits. Boka redan nu in lördagen den 10 mars för årsmöte kl 14-17 och eftersits med måltid och program kl 18-21. Kallelse inkl anmälan och behov av övernattningsboende kommer i nyhetsmail längre fram, men redan nu kan vi tipsa om spännande årsredovisning och god kvällsgemenskap.

Efter måltiden kommer två styrelseledamöter att delge kunskap, tankar och erfarenheter under rubrikerna:

En hållbar syn på Jesus från Nasaret – forskningens nygamla upptäckter och svårsläppt bagage – James Starr, högskolelektor i Nya testamentet på Johannelunds teologiska högskola

Inflytande till hållbar förändring – om att bana väg – Agneta Smittberg, distrikts- och diabetessköterska, verksam i ledningsgrupper i Saron/Evangeliska Frikyrkan

Vi får möjlighet att samtala i grupper kring det som delas. Eftersitsen är fristående från årsmötet, så bjud gärna in dina vänner!