MED FOKUS PÅ LIVSORIENTERING

Vi vill möta människor med de livsfrågor som är angelägna, utifrån ”fyra livsdimensioner”,

Relationen..

.. till mig själv 
.. till andra människor
.. till arbete och samhälle
.. till det existentiella/andliga

Därför erbjuder vi olika typer av sammanhang som t.ex.: smågrupper, möten, träffar, tema-kvällar och temahelger där var och en får en möjlighet att bearbeta de livsfrågor som känns angelägna. Vi har ett helhetsperspektiv på människan vilket betyder att vi arbetar utifrån människan som kropp, själ och ande.

Föreningens stadgar beskriver syftet:
Navigatörernas verksamhet syftar till att göra det kristna evangeliet tillgängligt så att människor i vår samtid kan tillgodogöra sig det. Därför vill vi inspirera människor till att fördjupa sina personliga erfarenheter av kristen tro.

Navigatörerna är en ideell kristen förening. Föreningens kontor finns i Stockholm och verksamheten finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material. Vi tar alltså inte emot bidrag från stat, kommun och landsting.  Majoriteten av våra bidragsgivare är privatpersoner.