Du som är medlem inbjuder vi till Navigatörernas årsmöte, lördagen den 9:e april, kl 14:00-17.00.
Vi träffas i Johannebergskyrkans församlingshem, Walleriusgatan 1, Göteborg, men det kommer också vara möjligt att delta digitalt.

Efter årsmötet kommer vi få del av några internationella Navigatörers erfarenheter.

Anmälan via mail senast lördagen den 2 april till: mikael@navigatorerna.se
Handlingar och möteslänk skickas ut till anmälda veckan innan mötet.