Den 1 april gick årsmötet av stapeln i Kairos Futures lokaler i centrala Stockholm. Under årsmötesförhandlingarna avtackades Linda Persliden och Johan Norman för sin tid i styrelsen. Åsa Ahlqvist avgick också, men eftersom hon inte kunde närvara får hon sitt tack vid annat tillfälle. Till nya styrelseledamöter valdes Magnus Halling och James Starr, båda bosatta i Uppsala, och vi välkomnar dem till uppdraget. Föreningens stadgar uppdaterades, inkl syftesparagrafen. Du som vill se de nya stadgarna och läsa verksamhetsberättelsen för 2016 kan göra det på hemsidan inom kort.

Efter årsmötet stannade vi kvar för att under sex timmar umgås runt fika och middag samt lyssna på tankar kring temat ”Guds närvaro i våra liv – hur påverkar det min närvaro i vardagen?” Ann Timm och Rinus Baljeu tog oss med in i sina liv, delade erfarenheter och gav oss frågor att själva fundera över, samtala med varandra om och även se en kortfilm med efterföljande dialog oss emellan. Mot slutet fick vi en kort introduktion till Bokhyllan & Förstoringsglaset samt provade på samtalsmetodiken i grupper. Att mötas så här är oerhört värdefullt – tyckte vi som var närvarande.

Närvaro på restaurang? När några av årsmötes- och efterträffsdeltagarna tog sig en nattabit på restaurang såg det ut så här vid grannbordet. Tankarna gick till ”min närvaro i vardagen”…