HOPP – här & nu

Vi har bestämt årets tema. Vi upplever att så är det – hopp finns för vårt här & vårt nu – och det vill vi att Navigatörerna ska förmedla.

Hopp kopplas lätt till något i framtiden, eller kanske rentav till något efter livets slut. Vi kan i Jeremia bok kapitel 29:11 läsa ”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.” Gott så. Viktigt att få ha hopp kopplad till framtidstro. Men vi behöver hopp även här & nu, i det dagsaktuella. Vi ser många exempel i Bibelns evangelier där Jesus lever nära människor i deras nu. Vi tänker att Gud blivit människa för att just vara med oss och ge hopp mitt i det liv vi nu lever, där vi lever. Och vi kan få ge det hoppet vidare till andra.

Vad ger dig hopp i ditt här & nu? Hur får du tag i det hoppet? Hur sprider du det vidare? Frågor vi kan ställa oss själva och samtala med andra om.

Vi önskar dig en god fortsättning på 2019, med dagligt hopp här & nu!

Ledarteamet genom Annika Andreasson