Vad väcker ordet längtan i dig? Bär du på någon speciell längtan? Vad tror du människor i din närhet längtar efter, eller längtar till?

Nationella ledarteamet har som årstema valt LÄNGTAN. Det finns en bok med titeln Längtan visar vägen. Den boken blev en av vägvisarna för Mikael och Kristina Avaheden att ge sig hän till Navigatörernas satsning på arbete med studenter och unga vuxna. Genom Bibelns texter kan vi både tydligt läsa om, och mellan raderna ana, längtans stråk. Ett exempel på det sistnämnda, aningen, är den klassiska liknelsen ”den förlorade sonen” i Lukasevangeliet 15:11-32. Läs gärna den berättelsen och tänk dig in i de olika personernas möjliga längtan. Fadern, den yngste sonen och den äldste verkar alla bära på längtan. Kanske till och med de oftast förbisedda personerna i texten – den välbärgade mannen, daglönarna och tjänarna – bar på längtan?

Jag skickar med en kort passage från Jobs bok, den som enligt ärkebiskop Antje Jackelén…

”…utforskar livets höjder och djupaste djup, trons kraft och irrvägar. Där finns lidelse och kamp. Där finns inte bara grundkunskap om livet utan även avgrundskunskap.
Själva handlingen är enkel. En framgångsrik, förmögen och dessutom föredömlig man drabbas av den ena tragedin efter den andra. Barnen dör och hela rikedomen försvinner. Sedan slår sjukdomen till. Utblottad och med varbölder över hela kroppen sitter han i askan av sitt tidigare liv. Varför-frågan skär genom märg och ben. Vänner kommer för att trösta honom. Men de har en märklig teologi och är klumpiga i sin själavård. Lidandet kan inte vara oförtjänt, säger de. Så strör de salt i såren på en redan prövad människa”

(https://www.sydsvenskan.se/2013-07-14/inga-enkla-vagar-over-avgrunden)

Mitt i det livet skriver Job:

”Jag vet att min befriare lever och till sist skall träda fram på jorden. Här, med min kropp, vill jag skåda Gud, ja, honom vill jag skåda, jag vill se honom med egna ögon, inte som en främling. Jag förtärs av längtan.” Job 19:25-27

Jag tänker att den befriare som Job längtade efter skulle träda fram på jorden, också gjorde det, i Jesus. Job ville se honom, personligt. Jesus behöver inte vara en främling för oss. Vi har goda chanser att lära känna honom. Och att göra honom känd. Det längtar jag efter att Navigatörernas arbete får fortsätta bidra till.

Annika Andreasson
Verksamhetsledare