Agneta Smittberg delar tankar och erfarenheter på årstemat NÄRVARO.

Jag har gått upp tidigt denna söndag morgon och sitter vid köksbordet för att skriva några rader om närvaro. Det är mycket som skall hända denna dag och mina tankar far mellan temat närvaro och allt som måste planeras för att få den här dagen att gå ihop.

Motsatsen till närvaro är för mig splittring och det är inte svårt att i skrivande stund känna in dessa motpoler. I Bibeln benämns den onda makten som Diabolos, som betyder just kringkastaren, splittraren. Och vem kan inte känna igen sig och bejaka att splittring är något ont som hindrar oss från att vara hela människor – helt närvarande.

Cecilia Melder, religionspsykolog och präst, har nyligen kommit ut med en avhandling som heter ”Vilsenhetens epidemiologi”. I avhandlingen visar hon att om människor inte får något svar på sina existentiella frågor så leder det till psykisk ohälsa. Hon konstaterar också att det saknas forum i vårt samhälle där man kan få mötas, stanna upp och reflektera över dessa frågor.

Under hösten hade jag förmånen att vara med och skapa just ett sådant forum. I Saronförsamlingen i Göteborg, som jag tillhör, har vi kallat detta forum för ”Tre middagar”. Under tre lördagskvällar, varannan vecka, bjöd vi in vänner till en festlig middag med ett samtalstema. Vi var två bordsvärdar och fyra gäster och middagarna hölls hemma hos mig.

Vi som värdpar presenterade kvällens meny och introducerade temat, bland annat genom att återge en berättelse och att referera till en aktuell föreläsning med anknytning till temat, där livet och temat knöts ihop. Temana var formulerade som frågor och den första var: ”Våra tankar och erfarenheter av tro och andlighet?”

Under huvudrätten hade vi en presentationsrunda där var och en fick berätta lite om sig själv och varför man kommit till middagen. Innan desserten tog vi en bensträckare och då placerade vi som värdpar ut reflektions- och samtalsbilder på bordet, 15-20 st. Varje deltagare fick välja en bild. Den valda bilden var tänkt att spegla egna erfarenheter av tro och andlighet. Under desserten gick vi ”bordet runt” och berättade varför man valt just den bilden. Vi uppmuntrade alla att säga så mycket eller lite som man kände sig trygg med. Vi bestämde också att inte ställa frågor eller kommentera varandra förrän alla hade berättat om sina erfarenheter. Efter det fick samtalet fortsätta spontant resten av kvällen.

Kvällen började kl.18:30 och vi höll på till ca 21:30. Jag sammanfattade, knöt ihop kvällens samtal och berättade lite om nästa middagstema: ”Vad är det vi längtar efter?”. Till det andra temat hade vi sedan nya bilder som hjälpte oss att visualisera vår längtan. Vid den tredje middagen, med temat ”Kristen tro som möjlig väg?” hade vi bytt ut bilderna mot ord, till exempel: fördomar, intressant/lockande, tvivel, etik/moral, genuin gemenskap, regler, svårsmält, förlåtelse.

Priset för de tre middagarna var 250 kr. Vi rekommenderade våra vänner att vara med alla tre gångerna och tog inte in någon ny vän under dessa veckor. Vi blev sex personer, men jag tror att åtta eller högst tio (inkl. värdparet) kan fungera väl. Beroende på hur stort matbord man har…

Dessa festliga middagar gav oss alla en stark närvaro, där alla våra sinnen blev involverade, inte minst doft och smak. I den goda, varma atmosfären var det lätt att se och lyssna på varandra och reflektera över viktiga frågor. Vi kom på olika sätt fram till att det var viktigt att bli rotad i något större, utanför mig själv, vilket ledde till att fyra av oss gått vidare in i nya sammanhang för att söka Guds närvaro i en splittrad vardag.

Om du vill vara med och skapa ett forum likt detta får du gärna höra av dig till mig. Kanske har du frågor eller andra idéer om hur vi kan skapa mötesplatser som hjälper oss till större närvaro i vardagen. Mejladress: smittberg@gmail.com  Mobil: 0709 549370

Agneta Smittberg,
närvarande i Mölndal