Vi är så glada för att kunna berätta om Mats Bågesund, som från 1 oktober tagit tjänstledigt 30%, för att kunna starta upp Navigatörsarbete bland studenter i Linköping. Detta är förstås i liten skala och ett pionjärarbete under en kortare provperiod, men ett modigt steg som vi vill stötta på alla sätt.  Be med oss för honom om fortsatt vägledning och för de olika kontakter han har. Vi får säkert anledning att återkomma till vad som händer med denna satsning.