Att våga ändra åsikt visar att man är klokare idag än igår. //Winston Churchill

Ämnet förlåtelse tar inte slut. It ain´t over… until…

Är det makt det handlar om. När jag förlåter så väljer jag att avstå från makt. Makten över den andre, makten som lägger skuld på den andre. Det skulle kunna vara en del av förklaring varför det är så svårt att förlåta – det är svårt att avstå från makten. Och ändå har Gud förlåtit oss. Alltså själv avstått från makten över oss – för att göra oss fria. Här finns en del att fundera över.

Och då är det inte långt till citatet från Winston Churchill. Att ändra åsikt. Att byta perspektiv och inte sitta fast i sitt gamla. Det finns något av att gå vidare, mogna och utvecklas när det handlar om att byta åsikt. Inte byta enkelt, men våga ifrågasätta det man har tänkt och sagt. Kanske finns det mer att se?