Intressant att fundera över – om att vara rak eller hur det går. Och vad händer om man inte är rak, och hur rak kan man vara och så sakta började jag fundera… Först ledde det till bekymmer för hur man kan uppfattas – apropå att göra sig extra bekymmer som inte behövs – men sedan började jag fundera över om att vara rak kan uppfattas som ett självklart sätt. Jag tror att det handlar om att vara tydlig och att det jag vill kommunicera passar tillräcklig väl in i den andres värld, så att intention av godhet, vilja att förstå och förklara sig uppfattas som tillskott och ger utrymme för fortsatt samtal och dialog. Fast inte har jag funderat färdigt över detta ännu…