Nu har äntligen vår skrift MEDVANDRARE – att växa tillsammans i lärjungaskap, med Berne Persliden som medförfattare, kommit i en ny reviderad upplaga. Detta har skett i samarbete mellan Navigatörerna, Salt, EFS och Equmenia.
I förordet står det:
”Att hjälpa varandra under livets resa kan uttryckas som att vara medvandrare. Vad kännetecknar då medvandrarskapet? Dessa relationer innebär i de flesta fall att en ung kristen får träffa en äldre kristen (ålder är underordnad) några gånger under en termin för att samtala om livs- och trosfrågor, läsa Bibeln och be tillsammans – att helt enkelt vara varandras medvandrare.”

Denna skrift kan du använda för egen inspiration eller i en församling/ annat sammanhang, för att inspirera fler till medvandrarskap.
Du kan beställa den från Salt/EFS för 50:- SEK plus porto. Här är länken till deras webbshop, klicka här.