Den ledarhandledning som tagits fram inom samverkansprojektet med Equmenia, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda kommer att finnas tillgänglig på Equmeniakyrkans hemsida för deras så kallade Markusåret från slutet av maj månad. Du kan gärna använda den ledarhandledningen, men vi vill också berätta att vi planerar att ta fram ytterligare en ledarhandledning, utformad med bredare perspektiv än Markusevangeliet och med vår egen grafik. Förhoppningsvis är den färdig hösten 2017.