Vi har i nyhetsmail tidigare berättat om ett samverkansprojekt med Equmeniakyrkan, Equmenia och Studieförbundet Bilda kring Bokhyllan & Förstoringsglaset (B&F). Hösten 2016 genomförde vi två projektgrupper i församlingar; Equmeniakyrkan i Floda och Lerum. Vid sista gruppträffen fyllde deltagarna i en utvärdering. Det som framkom är mycket uppmuntrande. Nedan kan du se en kort summering.

Utvärdering inom projektet 

Grupperna om sex respektive sju deltagare, plus två ledare per grupp, var i åldrarna 15-83 år. Vi nådde alltså vår önskan om åldersövergripande samtalsgrupp. Graden av nöjdhet markerades i medeltal 5,4 på en skala 1-6, där 6 var högst. Upplevelser av deltagandet som fick högst score var Värdefullt (64 %), Givande och Spännande (45 %) samt Roligt och Stimulerande (36 %). Gruppdynamiken – att det var öppenhet i gruppen, att alla deltagare bidrog till samtalen och att det var bra att deltagarna hade olika ålder – graderades mellan 5,4–5,8.

Att metodiken var hjälpsam tyckte 73 % och om samtalen sammanfogade livet och tron markerade 73 % av deltagarna att de gjorde Mycket eller Väldigt mycket. Hur mycket man tyckte att Bibeln användes under samtalen, på skalan Inte alls (1) – Väldigt mycket (6), varierade svaren från Lite (2) till Mycket (5), med flest svar på Ganska mycket (4). Om bibelanvändningen upplevdes värdefullt var det ingen som svarade alternativen kring ”lite”, utan bara ”mycket”-alternativen.

Påståendet ”samtalen utifrån B&F hjälper mig att leva mitt liv i tro, tanke och praktiskt i vardagen” besvarades i medeltal 4,45. Kommentar som gavs var bl. a:

”Försöker leva så som jag känner är rätt. B&F har fått mig att tydligare förstå min egna väg mot det rätta.”

”Några bitar har jag tagit med mig som påverkat mig å mitt liv.”

”Blev inspiration o gav input i mitt liv, både andligt och i övrigt.”

Till sist, vad tänkte man om en eventuell fortsättning i grupp med B&F som ett hjälpverktyg för samtal kring liv och tro? Här fanns ingen tvekan – alla ville fortsätta! Och de flesta gav spontana kommentarer att de ville fortsätta i åldersblandad grupp.

 

B&F tas vidare inom Equmeniakyrkan

Samverkansprojektet och utvärderingen presenterades vid Equmeniakyrkans Vinterkonferens i januari. Från hösten 2017 kommer de att ha ett tematiskt år, Markusåret, för att bland annat stimulera bibelanvändning i församlingarna. En av metoderna som då kommer att finnas föreslagna för grupper är just B&F. Inför detta har vi precis i dagarna färdigställt ledarhandledningen för B&F, med kopplingar till Markusevangeliet. Den är nu hos en grafiker och kommer inom kort att finnas tillgänglig på denna webbsida.