En grupp och ett mail betyder så mycket – om erfarenheter i Skåne 

I slutet av februari kom ett mail från Evalotta Kjellberg i Örkelljunga. Hon berättade om hur värdefullt det varit att få ta del av samtalsmetodiken Bokhyllan & Förstoringsglaset (B&F). Efter att hon på en samling för EFS-präster hört Berne Persliden beskriva hur vi inom Navigatörerna tagit fram och arbetat med metodiken blev hon intresserad att prova i den grupp hon själv leder. Så här skrev hon:

”Det har slagit mycket, mycket väl ut. Det har fungerat så otroligt bra. Vi enas om en fråga vid varje samling och det kan vara allt från kvinnans roll i bibeln till hur vi hanterar stress och sedan jobbar vi utifrån de fyra dimensionerna (Mig själv, Andra människor, Skapelse/Samhälle, Gud). Vi har fått så otroligt spännande samtal och det har blivit ett riktigt lyft för vår grupp. Vi längtar att få komma till gruppen för det blir en strukturerad samling där vi får tala om viktiga saker som ligger på vårt hjärta.”

Vi tog kontakt med Evalotta för att fråga lite mer. Gruppen består av varierande 6-12 kvinnor som träffas varannan vecka sedan många år och samtalar utifrån olika teman. De har bl a läst böcker och bibeltexter ihop. ”B&F har fungerat bäst hittills” sa Evalotta. Varför bäst? ”Det startar igång samtalet mycket lättare. Vi utgår från egna frågor. Det är en blandad grupp med flera som är mycket verbala, nu kommer alla mer till tals. Dessutom behöver jag som ledare inte förbereda mig, utan endast leda metodiken framåt.”

Inga svårigheter? ”Vi hinner bara med två av dimensionerna vid en träff, så vi stannar vid samma ämne två gånger. När vi tidigare använde exempelvis enbart en bibeltext som utgångspunkt blev det lätt prestationstänk, att man borde kunna så mycket om innehållet. Nu är vi friare i samtalet, samtidigt är utmaningen att väva in Gud-dimensionen.”

Evalotta tycker att metodiken fungerar så väl att hon tror att det skulle vara lätt att bjuda in andra till samtal utifrån B&F, oavsett om man har gruppvana och en Gudstro eller ej.

Vi är tacksamma för det Evalotta så entusiastiskt berättat. Mot slutet av samtalet konstaterade hon att hon skulle vilja ha Navigatörernas nyhetsmail framöver, så det har hon börjat få. Tänk vad som kan hända när vi delar våra erfarenheter och frågor med varandra!