På två studenthem i Göteborg har två samtalsgrupper startats på initiativ från nationella teamet. B&F är utgångspunkt för samtalen. Mikael och Kristina Avaheden leder en av grupperna. Den andra ”leder sig självt”, men med Robert och Maria Lindqvist som mentorer och med tillgång till ett utkast av den kommande ledarhandledningen.

Kanske du själv bär på en längtan att på liknande sätt dela ditt liv med studenter? Hör av dig till annika.andreasson@navigatorerna.se Hon kan också förmedla kontakt med Avahedens.