Vill du inspireras att använda Bokhyllan & Förstoringsglaset (B&F) för din egen samtalsgrupp, eller för att starta en ny grupp?

Vi har genom Navigatörerna redan nu några sammanhang med unga och studenter, och även i högre åldrar, som använder B&F i grupper och upplever det spännande och värdefullt. Vi önskar att fler får chansen att delta i meningsfulla samtal med livet som utgångspunkt och med Bibeln som källa för livstolkning. Vi vill därför gärna se ännu fler av oss navigatörer, och naturligtvis även andra, inbjuda till grupper och samtal med hjälp av B&F. Om vi provar på och successivt delar med oss av våra erfarenheter till andra så kan fler få upplevelser likt dem som deltagarna i projektet utvärderade så positivt.

Om du vill ha ett bollplank eller stöd på vägen att komma igång med B&F – hör av dig till annika.andreasson@navigatorerna.se Vi har en idé om att under sommaren eller början av hösten arrangera en träff för intresserade; för introduktion i B&F, genomgång av metodiken och prova-på-själv. Låt oss veta ditt intresse!