Ny version av ledarhandledningen för vår samtalsmetod! Välkommen att ta del av Navigatörernas metod för personliga samtal i grupp, om liv och tro med utgångspunkt från vardagsliv och Bibeln.

Den tidigare versionen från maj 2017 (framtagen i samarbete med Equmeniakyrkan, Equmenia och Studieförbundet Bilda, med fokus på Markusevangeliet) har reviderats. Den nu aktuella versionen inkluderar en del av de tidigare bibelreferenserna och är utökad med referenser från även andra bibelböcker. Tilläggsmaterial till själva ledarhandledningen, som tidigare fanns inkluderade, har nu lagts i separata dokument som kan användas för fördjupning, om man så önskar.

Läs mer och ladda ner ledarhandledningen här.