Välkommen att ta del av ledarhandledningen och vårt nya fördjupningsmaterial kring Navigatörernas samtalsmetod Bokhyllan & Förstoringsglaset!

Metoden är till för personliga samtal i grupp, om liv och tro med utgångspunkt från vardagsliv och Bibeln.

Fördjupningsmaterialet är till för dig som vill fördjupa dig kring gruppledarskap, bibelanvändning och historien bakom Bokhyllan & Förstoringsglaset. Du har nu möjlighet att läsa och ladda ned både ledarhandledning och tre separata dokument för fördjupning.

Läs mer och ladda ner ledarhandledning och fördjupningsmaterial här.