Var med oss och be onsdagen den 30 mars. Du kan ta en kortare eller längre stund och vara med och be för Navigatörerna.

Be för arbetet tillsammans med studenter i Göteborg, Linköping och Uppsala. Be för vår framtid, om fler personer och för finansiella resurser att kunna utvecklas och möta fler studenter och unga vuxna. Be om fortsatta fördjupade relationer med Gud hos alla de unga människor vi möter idag.

Önskar du mer underlag för att kunna vara med och be, kontakta mikael@navigatorerna.se.