Min längtan

Min längtan

12 maj, 2020Information, Liv, Nyheter, Reflektion, Tacksamhet, Tillit, Tips, Tro

Jag längtar just nu mest efter… Ja vadå? På ytan finns längtan efter frihet från coronavirus och dess negativa konsekvenser för både mig själv, andra och världen i stort. Där finns även längtan efter att komma igång med att rensa en del utrymmen här hemma. Ytlig längtan kan tyckas, det sistnämnda, men nog så viktigt … Read More

Ljus är knepigt

Ljus är knepigt

9 oktober, 2014Tacksamhet, Tro

Jag slutar aldrig att förundras över ljusets makt. En kolmörkt rum tappar all kraft OAVSETT hur litet ljuset är i rummet. Mörkrets maktlöshet är så uppenbar. Visst är det märkligt. Ibland när jag ser en lampa i taket kan jag nästa fundera över att räcka fram handen och försöka greppa ljuset som kommer ut. Lönlöst … Read More

Oväntad glädje

Oväntad glädje

27 mars, 2013Reflektion, Tacksamhet

Ibland handlar livet om att se saker ur ett nytt perspektiv. Att inte låta sig nedslås av omständigheterna, att inte se sig själv som ett offer. Luci Swindoll beskriver det på ett träffande sätt i boken Glädjepaus. Här är hennes berättelse, om än någon nerkortad, om när hon bröt benet: På morgonen den 11 augusti … Read More

Sista veckan före crescendot

Sista veckan före crescendot

17 december, 2012Kärlek, Reflektion, Tacksamhet

Nu är sista veckan före crescendot… eller lugnet och friden. Allt ska fixas, ordnas och ställas till med. På så sätt skapar vi en annorlunda tid runt julen – en markering att detta är inte som vanliga dagar. Nej, nu gör vi något annat. Vi drar ned tempot, är tillsammans om det är möjligt och … Read More

Vad är det som pågår?

Vad är det som pågår?

17 december, 2012Reflektion, Tacksamhet

Hårda och mjuka paket. Rusa ut på lunchen för att hinna köpa ytterligare en julklapp. Luciadressen till barnen hinner nätt och jämt bli klar. Avslutning på den ena aktiviteten efter den andra. Vad är det som pågår – JO DET ÄR ADVENT! Då spänner vi bågen extra hårt, då dras snaran åt och tempot ökar. … Read More

Tacksamhet

Tacksamhet

15 december, 2011Reflektion, Tacksamhet

Att känna tacksamhet och inte uttrycka det är som att slå in en present men inte ge bort den. Jag tror att tacksamhet är väldigt kopplat till var jag lägger ribban för det som bara ska vara, eller det som är normalt. Kan nästa känna att känslor av tacksamhet dyker upp och sedan försvinner – … Read More