Vad säger Bibeln om var-dags-tro?

Vad säger Bibeln om var-dags-tro?

9 maj, 2016Reflektion, Tro

Vi fortsätter dela tankar kring årets tema. Denna gång är det Robert Lindqvist i nationella teamet som reflekterar utifrån Habackuk (vars namn betyder omfamning), kapitel 2. Jag kom att tänka på profeten Habackuk i Gamla testamentet och fokus blev på var-dags-TRO, om att TRO varje dag. Han talar i vers 1 om en spaning: ”Jag … Read More

Någonting som är dött – eller levande?

Någonting som är dött – eller levande?

27 augusti, 2015Reflektion, Tro

Om man är trött på gärningar så blir det inte stimulerande att läsa Jakobs brev. Det blir till och med jobbigt när man kommer till Jak. 2:17 ”Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död”. Inte undra på att Luther som sökte nåd och en väg bort från gärningar … Read More

Ljus är knepigt

Ljus är knepigt

9 oktober, 2014Tacksamhet, Tro

Jag slutar aldrig att förundras över ljusets makt. En kolmörkt rum tappar all kraft OAVSETT hur litet ljuset är i rummet. Mörkrets maktlöshet är så uppenbar. Visst är det märkligt. Ibland när jag ser en lampa i taket kan jag nästa fundera över att räcka fram handen och försöka greppa ljuset som kommer ut. Lönlöst … Read More

Är du villig att ompröva din Gudsbild?

Är du villig att ompröva din Gudsbild?

12 april, 2014Reflektion, Tro

Om man inte har någon bild av Gud blir frågan lite annorlunda, något i stil med ”är du villig att ompröva din ”icke-bild” av Gud/hur länge ska du vara agnostiker”? Uppenbarligen behöver du information och frågar: ”Vart vänder jag mig?” Gör det enkelt för dig! Prata med några som du vet är kristna. De kan … Read More

Och vad är bokhyllan?

Och vad är bokhyllan?

8 mars, 2014Information, Tro

Att samtal om tro är känsligt. Det kommer nära vem jag egentligen är: Vad jag tänker och känner om mitt eget liv, ja om livet överhuvudtaget. Därför kan det vara svårt att samtala med andra. Att samtala om tro kan vara svårt om jag inte har ett språk som gör att kan uttrycka mina tankar … Read More

Kan man överhuvudtaget tänka så här?

Kan man överhuvudtaget tänka så här?

10 februari, 2014Bön, Reflektion, Tro

Hon hade en bunt noter under armen. Ja, notbunten var ganska tjock faktiskt och hon bar dem men en känsla av att de var dyrbara ägodelar. Men det vara inte bara hennes sätt att bära noterna utan när hon stannade och tog fram dem så hände något med henne. Hon höll de dyrbara noterna framför … Read More

December

December

3 december, 2013Reflektion, Tro

Denna reflektion blir inte någon vanlig julbetraktelse eller uppmaning till julgåva. December reflektionen handlar stigar till tro, ja hur början man tro på Gud? Ja, inte är det självklart hur det börjar! Dessutom är vi alla så olika så det finns fog för att det kan börja på många olika sätt. Berättelserna om hur tron … Read More

November

November

13 november, 2013Reflektion, Tro

Läser du fortfarande Bibeln…? Ja, det gör jag blev svaret och sedan funderade jag på frågan. Vad då fortfarande? Det lät som om bibelläsning vore något man gör en viss period i livet och sedan går man vidare. Jag fortsatte och funderade. Ja, tänkte jag. Det kan verkligen vara så. Bibeln läser man när man … Read More

Mind and heart

Mind and heart

9 april, 2013Reflektion, Tro

Konsten är inte att se nya landskap, men se landskap med nya ögon”, skrev Marcel Proust. Var det inte det som hände kvinnan i förra bloggen – att kunna se sin situation med andra ögon än de vanliga? Så kan det vara att läsa något som du lästa många gånger förut, men på annat språk. … Read More