Välkommen till en digital temakväll, lördag 20:e mars kl 18-20.
Olof Brandt, Generalsekreterare Bibeln Idag, presenterar deras rapport ”Här för att stanna – för ett livslångt lärjungaskap“

Vi kommer också få möjlighet att samtala i mindre digitala grupper omkring frågor kopplade till ämnet. Så varmt välkommen till en spännande och utmanande kväll!

Länk till temakväll: Klicka nedan och ange sedan passcode.
Passcode: 989039