Vi har gjort en kort beskrivning av vår samtalsmetod i en folder i A5-format. Ta dig en titt, skriv gärna ut och dela med dig!

Till hösten kommer vi att använda foldern i kontakt med kyrkor och samfund för att sprida kännedom om och användning av samtalsmetoden. Vi vill ju gärna dela med oss av våra erfarenheter och material så att fler berikas i goda samtal. Om du är intresserad av att i ditt sammanhang komma igång med en grupp som använder Bokhyllan & Förstoringsglaset, eller inspirera andra att göra det, hör gärna av dig till vår verksamhetsledare Annika Andreasson.