Frågor fascinerar mig och har alltid gjort det. Speciellt oväntade och knepiga frågor väcker min nyfikenhet och förundran. Ta frågan i 1 Mos 3:9 där Gud frågar Adam ”var är du?” – som om inte Gud visste det!! Får mig att grunna på vad är egentligen poängen med frågan och min slutsats hittills är att det viktiga är att Adam själv formulerar var han är i tillvaron (inte bara geografiskt med eller utan GPS). Att det finns ett värde i att uttrycka var jag är för jag blir då verkligen synlig inför mig själv och när jag berättar det blir jag synlig och tydlig inför andra – i det här fallet Gud… och det gläder Honom.