Höstterminen är igång och så också Navigatörernas arbete i Göteborg och Linköping.

I Göteborg träffas fyra olika grupper där våra unga ledare har tagit större ansvar än förut. På bilden ovan ser ni ledarteamet när vi träffades för vår uppstartsdag i slutet av augusti. I Göteborg har vi en bibelstudiegrupp, en internationell grupp, en livsfrågegrupp och en gemenskapsgrupp. Vi är mycket uppmuntrade av det och av alla som kommer till grupperna. I Linköping har Mats fått några nya unga som vill vara med och leda, dels en bibelstudiegrupp, dels försöka starta en Alphagrupp. Be gärna för alla nya kontakter vi har och för de unga ledarna.