”Listen carefully to what I am saying – and be very wary of the shrewd advice that tells you how to get ahead in the world on your own. Giving, not getting , is the way.

Mark. 4:24-25 (The Message)

Så sa han (Jesus) något knepigt igen, eller?

Han menar att vi klarar oss inte själva. Inte någon av oss oavsett vilka resurser vi har till förfogande! Hm. Det tål att tänka på…

Så vi behöver hjälp. Ok. Men han stannar inte med det, han fortsätter och säger att ”Giving, not getting is the way”! Vad kan det betyda?

Är det orsaken till varför det är så djupt meningsfullt att hjälpa någon annan? Är det därför vi reagerar så spontant positivt när någon frågar: ”Kan du hjälpa mig?”.

Nu blir det utmanande för oss som lever i ett samhälle som handlar så mycket om att skaffa sig grejor, utbildning, vänner, pengar, position, hem, vänner mm. Det verkar som att det djupt meningsskapande är att hjälpa någon annan, inte att skaffa sig en massa. Det tål att tänka på om vi funderar på hur våra liv kan se ut och hur vi bäst lever ut vår tro. En sådan livsstil, en givande livsstil, blir en kontrast som lyser för andra men inte bara det. Det ger oss också det vi djupast längtar efter  – mening.