Påminnelse – Inbjudan till Navigatörernas årsmöte 2022

Du som är medlem inbjuds till att på plats eller digitalt delta i årsmötet den 9:e april, kl. 14:00-16:00.
Anmälan görs senast söndagen den 31 mars per mejl till mikael@navigatorerna.se. Ange om du kommer till Johannebergskyrkan eller vill delta digitalt på zoom. I kyrkan bjuds på fika. Lördagen innan skickas handlingar och möteslänk ut till anmälda per mejl. Adress till Johannebergskyrkan är Walleriusgatan 1, Göteborg.

Du inbjuds också till en efterföljande internationell utblick om Navigatörernas arbete i Europa kl. 16:00-17:00. First the Navigator regional director Bill Sparks will give a greeting through zoom, and then there will be a number of guests from the Navigator work in Netherlands visiting Sweden who will present themselves and what they are doing in the Navigator ministry.