Vi i ledarteamet har nyligen läst ett dokument som skrivits av en tysk navigatör för att skildra utvecklingen av Navigatörerna sedan starten i USA på 1930-talet fram till våra dagar och vårt eget sammanhang. Det har varit hjälpsamt för att liksom ”få ihop” hur rötter är av stort värde och att beskärning, ansning och ny näring kan behövas för att växten ska kunna leva vidare. Varken rötter eller grenar klarar sig ensamt. Båda tillsammans ger kanske bättre hållbarhet? 

För att tala lite konkret så har vi tänkt på exempelvis den så kallade gamla ”hjulillustrationen”. Den är ett visuellt sätt att beskriva hur vi kan leva vårt liv – själva hjulet, med Jesus Kristus i centrum – navet, och viktiga delar i det livet – fyra ekrar. Språkbruket i den illustrationen, och att över huvud taget använda den tillsammans med människor som inte ser Jesus som självklar att leva med, har gjort att vi inte längre haft den som en självklar del av Navigatörernas material. Men den är helt klart en del av våra rötter.

Idag har vi andra illustrationer som vi finner hjälpsamma för att få till samtal, fördjupning och förankring i liv och kristen tro. Samtalsmetoden Bokhyllan & Förstoringsglaset är en sådan. Den liknar till vissa delar hjulillustrationen, men har annat språkbruk och tar inte en kristen livstolkning som självklar.

Hur får vi då ihop det gamla med det nya? Går det? Vi tror det. Och vi tror att det behövs i vår tid. Inte för att krampaktigt hålla fast vid det gamla, men för att inte gå miste om varken det goda i rötterna eller det goda och nödvändiga i den nya växtligheten. Exakt hur detta ska ta sig ut är vi inte klara över, men vi vill prova oss fram.

Mikael & Kristina upplevde, i en av de studentgrupper de träffar, behovet av hjulillustrationen, så de tog fram sin gamla och reviderade den.

I den andra studentgruppen är det Bokhyllan & Förstoringsglaset som känns mest relevant att använda. Kanske är det just detta som behövs, att kunna vara flexibel utifrån inkänning av personer och sammanhang? Att ha tillgång till flera verktyg gör arbetet enklare.

Vilka verktyg tycker du underlättar att få till goda samtal och att lyfta in gudomliga perspektiv i vardagen? Vi skulle gärna ta del av vad du har att berätta! Välkommen att höra av dig!