För ett antal år sedan funderade en av våra medlemmar, Anders W Johansson, på den frågan. Har började rota i vilka erfarenheter småföretagare hade och skrev till slut en avhandling om rådgivning. Han upptäckte att det inte var kurser som var den stora källan, utan att man pratade informellt med kollegor, vänner och affärsbekanta, och genom dessa frågor och dialoger uppstod det ett lärande.

I Mark. 4:33-34 (The Message) står det: ”With many stories like these, he presented his message for them, fitting the stories to their experience and maturity. He was never without a story when he spoke.”

Skrivningen på engelska blir tydlig att Jesus aldrig saknade en berättelse eller liknelse när han ville förmedla något. Det står sig ännu, det var Anders slutsats. Så låt oss samla berättelser, liknelser och metaforer, så att vårt språk blir ännu mer färgglatt, tre-dimensionellt och belysande, och griper tag i både oss själva och andra!