Hur skall vi som förening gå vidare? Vad skall vi som föreningen fokusera på under de närmaste två åren? Vad är det absolut viktigaste? Under styrelsemötet i maj beslöt styrelsen att följande tre punkter skall fungera som inriktningsmål för perioden 2017-2019.

Detta drömmer, hoppas, ber och längtar vi efter för Navigatörerna 2017-2019:

  1. Ett antal personer, både unga och äldre, som åtar sig att jobba motsvarande en dag i veckan med att träffa studenter för samtal kring Bokhyllan och Förstoringsglaset (vår nyutvecklade metod för att skapa goda samtal kring liv, tro och bibel) runt om i landet.
  2. Två eller flera gemensamma projekt med olika kyrkor, samfund etc för att tillsammans sprida användningen av Bokhyllan och Förstoringsglaset inom kyrkliga miljöer och i kyrkornas utåtriktade arbete.
  3. En grupp med erfarna handledare/coacher som ställer upp, handleder och stöttar de som engagerar sig i arbetet ovan.

Hur stämmer detta med dina drömmar för, och tankar kring, Navigatörernas framtid? Hör gärna av dig till verksamhetsledare Annika Andreasson eller ordförande Per Florén med tankar, reaktioner och funderingar! Om du stämmer in i våra drömmar så hjälp oss att tänka och be för att detta skall bli verklighet! Skall detta bli möjligt behöver vi hjälpas åt!