Under vårterminen har vi, tillsammans med NAViVäst’s ledarteam, deltagit digitalt i två internationella studentledarkonferenser.

I början av terminen möttes ett nätverk med ca 25 deltagare för inspiration, utbildning och planering av sina nationella arbete.
I slutet av april hölls en europeisk konferens för anställda inom Navigatörernas studentarbete med temat ”Love makes us brave!”. Även vid detta tillfälle fick vi möjlighet att också bjuda in vårt unga ledarteam. Det var ca 70 deltagare från 8 länder.
Vi uppskattar verkligen denna möjlighet att få träffas och dela liv, erfarenheter och tankar, både i små grupper och i storgrupp. Dessutom fick vi tankeväckande inspiration från ett flertal seminarier och bibelstudier.
Det är så uppmuntrande att på detta sätt få uppleva att vi är en del av ett större sammanhang, något alla våra unga ledare uttryckte. Vi ser fram emot tider då vi också kan träffas fysiskt och få samtala mer personligt i pauser eller över en kopp kaffe.