”Jag vill göra skillnad”, var ämnet för höstens temakväll på Guldhedens studiehem för studenter och unga vuxna.
Hur kan det jag har och det jag gör få betydelse för andra människor? Är det viktigt att bidra till andra och varför? Kan min kraft och tid verkligen räcka till fler än mig själv? Hur och var kan jag i så fall börja?

Detta var frågeställningar som Per-Olof Edström, mångårig medarbetare i Navigatörerna, berörde när han på en temakväll talade med utgångspunkt från sina erfarenheter av arbete i Sverige och flera länder i Afrika. Föreläsningen varvades med samtal i smågrupper och möjligheter för frågor. För oss som var där blev det en viktig kväll som berörde! Det är spännande att få ta del av andras erfarenheter och samtidigt reflektera över sitt eget liv tillsammans med andra. Temakvällen arrangerades av Navigatörerna i samarbete med studieförbundet Bilda.