Vad sägs om att börja 2014 med lite civil olydnad istället för nyårslöften som ofta brakar samman i mars månad? Det finns många mer eller mindre outtalade förväntningar och attityder som styr oss mer eller mindre medvetet. Samhället förser oss hela tiden med värderingar och det jag funderar på är om vi skulle våga ifrågasätta dem innan vi tar dem för givet. Det är vad jag menar med civil olydnad.

T.ex.: Varför måste allting vara kostnadseffektivt? Kan det inte få kosta utan att få något tillbaka? Hur kostnadseffektivt är en blomma som jag köper och sätter på köksbordet? Tveksamt att tänka ekonomi här – men jag blir glad när jag ser den!

Måste vi hela tiden vara på jakt för att få billigaste pris på en vara? Det tar ju en massa tid att springa runt eller söka på Internet. Räknar vi inte med den stress som det skapar?

Det har blivit påfallande hur vi alltmer lägger ekonomiska värderingar på det mesta vi gör. Jag medger att ekonomi är viktigt men ska det ligga som en våt skurtrasa över allt vi gör? Kanske det finns områden i våra liv som inte går att bedöma ekonomiskt? Det vore en intressant diskussion att ha med några vänner en kväll. Kanske vi kunde hjälpas åt att öppna våra ögon för andra värden som inte samhället betonar men som ger livskvalité och mening?

Vad skulle du vilja ifrågasätta och kanske välja att göra annorlunda 2014?