”Livet kan bara förstås bakåt, men måste levas framåt”

Sommaren är en tid där vi kan gå ned i varv. Bra, vi behöver vila från uppgifter, arbete och mycket annat. Men vilan kan också ge energi och riktning genom att vi funderar på vad vi är med om. Vad har jag gjort i livet som givit glädje och mening? Vad har jag varit med om som skapat sorg? Genom att fundera på dessa frågor kan jag få lite bäring bakåt i mitt liv. Jag kan tydligare se vad jag varit med om och hur det har påverkat mig. Det var ingen dålig idé han hade – Sören Kierkegaard. Genom att se bakåt kan vi börja blicka framåt. Bäringen bakåt ger indikationer på hur vi önskar och vill leva framåt – den tid vi har kvar. Ingen dum idé att ta tid under semestern för att orientera sig och få energi inför ett liv som Jesus beskriver i den engelska översättningen av Joh. 10:10 – ”Life to the full”. Ett liv som inte är späckat (som våra almanackor ofta vittnar om) utan ett liv med livskvalitet, djupa relationer och meningsfullhet.