Maria Lindqvist, till vänster på bilden, boende i Mölndal och på Åstol, delger erfarenheter kring årstemat LÄNGTAN.

Valborgsmässoafton 2018 satt jag och en god vän vid middagsbordet och samtalade om den längtan som några kvinnor hade berättat om, en mötesplats för att träffas och småprata. Jag berättade då om Navigatörernas samtalsmetod Bokhyllan & Förstoringsglaset. Efter en natts funderande och bön kom jag fram till ett namn – Livsnära samtal på Angelas veranda. Programmet Jills veranda hade då visats på TV.

Angela föreslog att vi kunde använda boken Behöver du en pausknapp? och att vi utifrån den kunde välja olika kapitel att utgå ifrån. Angela gjorde en trevlig inbjudan via mobilen, där hon skrev: ”Behöver du en pausknapp? Då kanske det skulle passa att vara med i en samtalsgrupp?” Hon skrev också att vi tänkte börja med tre tillfällen, med start kl 19, att vi tänkte hålla på i två timmar och att varje träff inleddes med ca 30 minuters enkel fika.

Första gången vi träffades var vi åtta personer. Fyra av dessa personer hade ingen som helst anknytning till någon kyrka.

Det som började med tre träffar har fortsatt och pågår fortfarande. Det har kommit till någon person och två har slutat. Vi har fortsatt med boken Behöver du en pausknapp?  då det finns många olika teman i den och olika deltagare har fått välja vilket kapitel man vill samtala kring.

För mig har det varit slående med den ärlighet och öppenhet som funnits från första stund. Redan första gången tog vi upp om vikten av ”tystnadsplikt”. Jag upplever att det funnits en respekt och ärlighet i gruppen och att vi på ett naturligt sätt kommit in på existentiella och andliga dimensioner. Jag har varit med i flera grupper tidigare, men detta är nog den mest ärliga och personliga gruppen jag varit med i. Hade vi inte haft den struktur som Bokhyllan & Förstoringsglaset ger tror jag inte att det fungerat lika bra.

Maria Lindqvist

Vill du kontakta Maria? Hör gärna av dig!