Ljus är märkligt. Om man har ett mörkt rum och stängd dörr är det kolsvart. Mörkret har verkligen makt. Om man öppnar dörren det allra minsta så att det kommer in mycket lite ljus – försvinner totalmörkret och vi ser dunkelt skuggor och väggar. Lite ljus gör mycket. Så ljuset har verkligen makt över mörkret. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Här finns makt över det onda och mörka. Tänd ett ljus!