Jag vill spinna vidare på det här med förlåtelse och allt som hänger ihop med det. En del i detta pussel är ju tillit. När någon har svikit är det ju helt naturligt att tilliten mer eller mindre försvinner, framför allt om det handlar om någon som står en nära. Det faktum att man faktiskt har litat på personen gör ju att skadan blir så mycket värre. En tanke som jag har fått är att själva förlåtandet är upp till mig, men det är upp till den andra parten att bevisa att jag kan lita på honom eller henne igen. Det vore ju bara dumt av mig att lita helt på någon som precis har svikit, även om jag kanske har förlåtit personen ifråga. För att återupprätta en fungerande relation krävs det att båda parter är med på tåget. Båda behöver arbeta på relationen. Jag tänker att när jag väl har förlåtit, behöver den andra parten visa sig värdig mitt förtroende. Eller hänger det ihop på nåt annat sätt?