Nytt för i höst är att vi inbjudit studenter/unga vuxna till något vi kallat ”Mer än mat”. Vi håller till i ett av de gemensamma köken på studenthemmet Jeriko i Göteborg. Men deltagare har varit välkomna oavsett var de bor. Vi har börjat med kvällsmat tillsammans och sedan fortsatt med samtal om olika livsfrågor.

Det har blivit en fin gemenskap under måltiderna med både ”gamla och nya” studenter/unga vuxna, med mycket prat och mat! Varje måltid brukar vi ha en runda där var och en talar om vad vi är tacksamma för, under veckan som gått.

Temat på efterföljande samtal har varit skiftande, t ex hopp, relationer, att veta Guds vilja, splittring och jul, som var temat avslutningsgången då vi också läste julevangeliet. För det mesta använder vi metoden Bokhyllan & Förstoringsglaset som metod för samtalet. Det fungerar väldigt bra inte minst i en grupp som denna, där alla inte är troende och vi möts från olika perspektiv. Vi ser fram emot god gemenskap och spännande fortsatta samtal när vi drar igång igen i januari!