Navigatörerna samarbetar med flera kyrkor i Göteborg och inbjuder till cafékvällar med föreläsning och samtal kring viktiga livsfrågor.
Vårens tema handlar om vad man kan göra när det oväntade händer och hur man kan förbereda sig. Vi träffas på Condeco, Västra Hamngatan, den 26/2 kl 18-20, den 10/3 och 1/4 samma tider. För mer information om de olika kvällarnas innehåll, läs på Samtalotekets hemsida. Samtaloteket