Våra Navigatörsträffar fortsätter. Den 3 oktober blev vi 16 personer som samlades i Uppsala. Efter prat runt borden över en kvällsmacka delgav Inger-Lise Johansson (Västerås) personliga tankar och erfarenheter kring årstemat ”Närvaro”, vilket fick bli utgångspunkt för samtal gruppvis. Kristina och Mikael Avaheden (Alingsås) berättade om sitt arbete med att vara närvarande bland högskolestudenter. Det kan du läsa mer om här. Annika Andreasson (Mölndal) berättade till sist om samtalsmetodiken Bokhyllan & Förstoringsglaset och ledarhandledningen för denna.

Nästa Navigatörsträff går av stapeln den 11 november i Huskvarna. Vill du delta? Kontakta då omgående annika.andreasson@navigatorerna.se
Hör även av dig om du har något förslag på var du vill att vårt nästa geografiska ”nedslag” för en Navigatörsträff ska bli