Verksamhetsledare Annika Andreasson blickar fram och tillbaka

Snart är år 2017 slut. Jag ser tillbaka på det som hänt inom och genom Navigatörerna och känner… fascination! Årstemat har varit NÄRVARO. Om du vill se tillbaka tillsammans med mig så följer det längre ner. Nu blickar jag framåt mot 2018.

Allt vi gör inom Navigatörerna syftar till att göra budskapet om Jesus Kristus tillgängligt och verksamt tillsammans med människor i vår samtid. Nu ligger ett nytt år framför oss och vi får fortsätta bidra med det som just Navigatörerna är och gör. Inför det nya året har ledarteamet valt årstemat HÅLLBART LIV.

Vi vill visa hållbarhet utifrån många aspekter och kommer i nyhetsmailen under 2018 att lyfta fram några olika perspektiv. Hållbart liv gäller förstås vars och ens eget liv, likaväl som samhället i stort, lokalt såväl som globalt. Men för att inte greppa alltför stort fokuserar jag just nu på den satsning bland studenter vi påbörjat och de inriktningsmål som vi satt upp för 2017–2019.

Jag har under det gångna året fascinerats av att det är många som hoppas på och vill bidra till att Navigatörerna verkligen ska få hållbarhet i satsning och inriktning. Utifrån det många uttryckt om egna värdefulla erfarenheter genom Navigatörerna tidigare i livet, och utifrån vad människor som på olika sätt deltar i det vi gör idag uttrycker, är jag övertygad av värdet i att fortsätta göra det som just Navigatörerna gör. Jag hoppas att just DU också vill vara med i fortsättningen!

Och så tillbakablick på 2017 och NÄRVARO…

Under 2017 har vi haft närvaro med varandra vid föreningsarrangemang som årsmöte med eftersits i Stockholm, regionala träffar i Mölndal, Uppsala och Huskvarna (länkat) och vi har haft temahelg för kvinnor (länkat). Därtill är vi säkert många som mer eller mindre medvetet försökt leva närvarande med människor omkring oss för att bidra i andras liv och för att få ta emot från dem – kanske bland nära och kära, grannar, arbetskamrater, församlingsmedlemmar, flyktingar…

År 2017 har också inneburit Navigatörernas närvaro på ett ”nygammalt sätt” – att bygga kontakter med studenter i högskolan. Vi gör den här satsningen för att erbjuda sammanhang och relationer där samtalet med andra, bland annat utifrån vår samtalsmetodik Bokhyllan & Förstoringsglaset, får stimulera till reflektion och bli ett stöd för livsvalen.

Mer om året som gått kommer förstås att beskrivas i verksamhetsberättelse och på årsmöte, som redan är inplanerat till den 10 mars 2018 i Mölndal. Då kommer vi att se tillbaka för att summera och ta beslut för att gå vidare. I samband med årsmötet kommer vi att ha en eftersits med måltid och program, dit du kan bjuda med vänner. Boka in datumet redan nu, så du kan vara med – på årsmöte eller efterträff, eller bådadera!

Med varma hälsningar från
Annika