Nationella ledarteamet – där förutom våra anställda Annika Andreasson och Mikael & Kristina Avaheden även Robert Lindqvist ingått – avslutades nu i december.

Allting har sin tid, säger Bibeln i Predikaren kapitel 3. Under det senaste året har det vuxit fram att nationella ledarteamet inte längre fyllde någon större funktion. Vid den avslutande träffen summerade teamet, bland annat, med upplevelsen att teamet varit en av förutsättningarna för verksamhetens utveckling under de fem år som teamet funnits. Det var med tacksamhet och glädje de alla såg bakåt och kände avslutet som ett naturligt steg framåt.

Verksamhetsledare Annika Andreasson avslutar sin anställning och lämnar vid nyår över till Mikael & Kristina Avaheden, som tar vid i ett delat ledarskap. Vi välkomnar dem varmt!

Mikael & Kristina kommer att, som hittills, jobba tillsammans i arbetet med studenter & unga vuxna, där de även leder det yngre ledarteam som finns för NAViVäst. I övrig verksamhetsledning kommer Mikael & Kristina att fördela arbetet mellan sig, med lite olika fokus, vilket de framöver kommer att berätta om.

I och med övergång till ny verksamhetsledning och att verksamheten nu är fokuserad på studentarbetet, där teman för samtal och aktiviteter planeras med utgångspunkt i aktuella behov, med föränderlighet över året, kommer vi inte längre att hålla oss till ett årstema inom föreningen, som vi gjort sedan 2017. Allting har sin tid – även i detta.

Vi vill göra dig uppmärksam på att Mikael & Kristina, i och med att Annika slutar, båda går upp i tjänstgöringsgrad. Vi kommer därmed inte att få minskad kostnad för våra anställda. Den ekonomiska basen för studentarbetet är fortfarande under uppbyggnad, så om du kan tänka över dina möjligheter att bidra – genom medlemskap, enstaka gåva eller regelbundet givande – är vi mycket tacksamma. Hör gärna av dig till mikael@navigatorerna.se , bli medlem eller ge en gåva.