Årsmötet för Navigatörerna hölls lördagen den 9 april. Denna gång samlades vi i Johannebergskyrkans församlingshem i Göteborg. Mötet samlade 25 deltagare på plats plus 8 via zoom. Till vår glädje så ställde alla styrelsemedlemmar upp för omval. Styrelsen består alltså även under 2022 av: Magnus Halling (ordf), Susanne Joelsson (Kassör), Olof Brandt, Karin Woxlin, Geerte Fälthammar de Jong, Mats Bågesund och Robert Lindqvist.

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna bjöds de närvarande på fika innan vi fortsatte med en internationell utblick. Många och mycket goda bakverk kunde vi njuta av tillsammans med frukt. Stort tack till Agneta Smittberg, Joke och Karin Baljeu samt Lena och Per-Olof Edström, som ställde upp och bidrog till detta.

Den internationella utblicken inleddes med en mycket intressant genomgång av Navigatörernas internationella arbete. Den hölls via videolänk av Bill Sparks, som är ansvarig för Navigatörerna i Europa, se bild ovan. Därefter berättade besökande Navigatörer från Nederländerna och USA om hur Navigatörsarbetet ser ut där, se bild nedan. Det blev en mycket uppskattad och intressant timme med utblick utanför vårt eget nationella arbete.