I november fick vi tillfälle att besöka Svenska Bibelsällskapet och presentera vad vi lärt och gör kring bibelanvändning. Det var Svenska Bibelsällskapets huvudmän som träffades, det vill säga representanter för de kristna samfund och kyrkor i Sverige som tillsammans stödjer Svenska Bibelsällskapet. Berne Persliden höll ett föredrag på 1,5 timmar där han gick igenom:

  • Erfarenheter med Bibeln
  • Att knyta an till dagens människor
  • Verktyg för samtal om liv och tro (Bokhyllan & Förstoringsglaset)

Utgångspunkt var inte bara hur får vi människor att läsa Bibeln, utan också vad är vi på jakt efter, vad tänker vi ska ske när man läser Bibeln? Efter inledande gruppsamtal kring dessa frågor gick Berne igenom Navigatörernas erfarenheter av bibelanvändning. Eftersom vi lever i en sekulariserad värld behövs en alternativ berättelse: Den Stora Berättelsen om Gud. Att läsa Bibeln handlar om att ta del av dess berättelser, att lära känna dem, påminna sig om dem och att komma ihåg dem – för att stärka vår identitet som Guds folk.

Berne beskrev vidare att bibelläsning handlar om att se med nya ögon, att upptäcka andra perspektiv än de vanliga. Den lilla gruppen lyftes fram som ett utomordentligt hjälpmedel att bredda och förnya sin syn på bibeltexternas innehåll, genom stimulans av samtalet i gruppen. Många har läst Bibeln länge och ”nyhetens behag” finns inte längre kvar. Det är värdefullt att få tillgång till andra perspektiv och det kan deltagarna i en liten grupp bidra med. En nyckel till förändring i bibelläsning ligger i att byta perspektiv.

I andra delen visades bilder hur vi kan knyta an till dagens människor. Utgångspunkten är att kunskapen om kristen tro är liten eller obefintlig och att det är där vi behöver börja våra samtal med andra. För de flesta människor finns kristen tro bortom horisonten. Det är vår uppgift som kristna att göra oss synliga genom att närma oss och visa på alternativt liv och alternativa relationer.

Den tredje delen gav deltagarna en introduktion i hur samtalsmetodiken Bokhyllan & Förstoringsglaset vuxit fram och hur den testats på olika grupper i och utanför församlingssammanhang. Det var gott att få delge hur metodiken genomgående fått mycket positivt gensvar och att den öppnar upp för kreativa samtal om liv och tro.

Avslutningsvis redovisades erfarenheter av den lilla gruppen. Boken ”Gruppen som började läsa Bibeln” presenterades som ett ledarmaterial för smågruppsledare.