Under temat ”How shall we sing the Lord’s song in a foreign land?”(citat från Psaltaren 137:4) träffades den 21-25 mars i Bratislava, Slovakien, drygt 120 deltagare från drygt 20 länder runtom Europa. Från Sverige deltog Annika och Åke Andreasson, Mikael och Kristina Avaheden, samt Per Florén under ett par av dagarna i samband med parallellt ordförandemöte.

I programmet fanns bland annat ”Home groups” – grupper som återkommande satt tillsammans för bibelsamtal och bön, ”Storytelling” där några delgav personliga berättelser från eget liv och det navigatörssammanhang man befinner sig i – vilket ser mycket olika ut på olika platser, ”Learning groups” med dialog kring olika teman relaterade till olika typer av navigatörsarbeten, samt workshops – där Annika bidrog med en kring samtalsmetoden Bokhyllan & Förstoringsglaset.

Mikael & Kristina fick under ”Storytelling” möjlighet att delge ”sin resa” att ha gått in i att nystarta studentarbete. Den satsning vi gör inom Navigatörerna Sverige har börjat bli känd inom NavEurope och många har uttryckt glädje och uppmuntran till oss.

Alla vi som deltog upplevde att sammanhang som NEC är värdefulla för inspiration och bekräftelse för det egna arbetet, men också för att känna delaktighet i det världsvida nätverk vi är del av och för att bidra till andra. Vi åkte hem glada – och trötta efter fyra dygn av intensivt program och engelsktalande.