Läser du fortfarande Bibeln…?

Ja, det gör jag blev svaret och sedan funderade jag på frågan.

Vad då fortfarande? Det lät som om bibelläsning vore något man gör en viss period i livet och sedan går man vidare. Jag fortsatte och funderade.

Ja, tänkte jag. Det kan verkligen vara så. Bibeln läser man när man konfirmeras. Sedan läser man den då och då i UG eller någon annan grupp man är med i. Fortsätter man på högskolan så kanske man läser tillsammans med några andra studenter, kanske i kyrkan man besöker. Sedan början man arbeta, bilda familj och tiden för bibelläsning blir allt mer marginaliserad tills det bara finns en strimma kvar.

Och vad händer då? Vi lever och tolkar våra liv utifrån den verklighet som vi befinner oss i. Alltså tolkar vi tillvaron utifrån världens berättelser om lycka, framgång, harmoni, familj, karriär och livs-cykler.

Men tänk om detta bara är en del av verkligheten? Tänk om jag oavsiktligt blir formad efter det tänk, de attityder och värderingar som finns runt omkring mig? Var tar då livet med Gud vägen? Hur är det möjligt att bli ledd av Guds Ande i vardagen?

Efter 30+ är det kanske inte primärt kunskap som vi behöver vara på jakt efter, i alla fall inte den mest basala om kristen tro. Däremot behöver vi motvikt till världens berättelser. Vi behöver kunna balansera upp alla intryck, erfarenheter och händelser med Guds Stora Berättelse. På så sätt kan allt det vi är med om få riktiga proportioner och sanna värden.

Det sättet att läsa Bibeln tillsammans med några andra kan vara en hållbar motivation där bibelordet läser mig, där jag får en möjlighet att stämma av mitt liv med andra, med mina erfarenheter i världen och med mig själv  –  allt utifrån Guds perspektiv.

Då blir svaret på frågan om jag fortfarande läser Bibeln: ”Javisst, gör jag det. Tillsammans med några andra kristna är det min oas i tillvaron, mitt vattenhål, som jag ständigt behöver återkomma till. Då kan jag öva min känslighet för Guds Ande när jag påminns om hur Gud har lett sitt folk förut. Då kan jag i tro ta till mig av löften som bär mig genom livet.”

Men den typen av bibelläsning ser annorlunda ut… det är den vuxnes sätt där kreativitet och lärande går hand i hand med Ordet.