”Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor… Gud vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.” 1Tim 2:1, 4

Bön är viktigt! Kontinuerlig bön är en förutsättning och grunden för det vi gör. Vi ber därför dagligen för Navigatörsarbetet. Men ibland är det också bra att ”dra sig undan” för att få lite mer sammanhängande tid till bön. Därför har vi tillsammans med nationella teamet en bönedag per termin och i vår har vi avsatt torsdagen den 14 maj för bön. Denna dag får ni gärna tänka lite extra på oss och Navigatörsarbetet. Har du möjlighet att vara med oss, inte fysiskt men i bön, oavsett var du bor, skulle det betyda mycket för oss och vårt arbete med att göra budskapet om Jesus Kristus tillgängligt och verksamt tillsammans med människor i vår samtid.

Kristina & Mikael Avaheden, Annika Andreasson och Robert Lindqvist