Välkommen att ta del av Navigatörernas nyutvecklade metodik för personliga samtal i grupp, om liv och tro med utgångspunkt från vardagsliv och Bibeln. Materialet har provats av ett antal grupper i blandade åldrar och mött mycket positivt gensvar.

Materialet är framtaget av Navigatörerna i samverkan med Equmenia, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda.

Materialet finns att ladda ner från vår sida med samtalsmaterial!