Satsningen bland studenter tar gestalt

Satsningen bland studenter tar gestalt

8 november, 2017Samtal, Student

Mikael och Kristina Avaheden berättar: Det har varit full fart sedan vi anställdes i september. Vi har startat upp några grupper med studenter och arbetat för att bygga nätverk med andra som jobbar med och har ett hjärta för studenter och unga vuxna. Under oktober har vi gjort en enkät tillsammans med Örebro Teologiska Högskola som … Read More

Om att vara närvarande

Om att vara närvarande

5 november, 2017Närvaro, Reflektion

Vid Navigatörsträffen i Mölndal i augusti delgav Joke och Rinus Baljeu sina tankar om och upplevelser av att vara närvarande. Vi bad dem skriva ned det de delat, så nu får fler chansen att ”lyssna” till dem. Joke börjar: Att vara närvarande betyder för mig att jag är där för den personen. Den är viktigast just … Read More

Närvaro med varandra i Uppsala, Huskvarna, och sedan…? 

Närvaro med varandra i Uppsala, Huskvarna, och sedan…? 

30 oktober, 2017Närvaro, Reflektion, Samtal

Våra Navigatörsträffar fortsätter. Den 3 oktober blev vi 16 personer som samlades i Uppsala. Efter prat runt borden över en kvällsmacka delgav Inger-Lise Johansson (Västerås) personliga tankar och erfarenheter kring årstemat ”Närvaro”, vilket fick bli utgångspunkt för samtal gruppvis. Kristina och Mikael Avaheden (Alingsås) berättade om sitt arbete med att vara närvarande bland högskolestudenter. Det … Read More

Inriktningsmål 2017-2019

Inriktningsmål 2017-2019

21 september, 2017Nyheter

Hur skall vi som förening gå vidare? Vad skall vi som föreningen fokusera på under de närmaste två åren? Vad är det absolut viktigaste? Under styrelsemötet i maj beslöt styrelsen att följande tre punkter skall fungera som inriktningsmål för perioden 2017-2019. Detta drömmer, hoppas, ber och längtar vi efter för Navigatörerna 2017-2019: Ett antal personer, … Read More

Satsning med fokus på unga vuxna och studenter

Satsning med fokus på unga vuxna och studenter

16 september, 2017Information, Nyheter

Ett utökat arbete bland studenter och unga vuxna står i fokus för Navigatörernas arbete 2017-2019. Vårt mål och vår dröm är att ett antal personer runt om i Sverige skall vilja avsätta tid för att träffa studenter och starta samtalsgrupper kring tro och liv. För att detta skall hända krävs en extra arbetsinsats. Till vår … Read More

Träff med andra navigatörer

Träff med andra navigatörer

8 september, 2017Närvaro, Nyheter

I höst bjuder vi in till träffar med andra i vårt nätverk. Den första träffen har redan hållits, nästa blir i Uppsala den 3 oktober och därefter i Jönköping den 11 november. Den 27 augusti träffades 17 personer i Mölndal. Vi var en härligt brokig skara, med olika bakgrund från både andra sammanhang och vårt … Read More

Bokhyllan & Förstoringsglaset

Bokhyllan & Förstoringsglaset

7 september, 2017Nyheter, Samtal

Välkommen att ta del av Navigatörernas nyutvecklade metodik för personliga samtal i grupp, om liv och tro med utgångspunkt från vardagsliv och Bibeln. Materialet har provats av ett antal grupper i blandade åldrar och mött mycket positivt gensvar. Materialet är framtaget av Navigatörerna i samverkan med Equmenia, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda. Materialet finns att ladda … Read More

Träff med Navigatörerna 27/8

Träff med Navigatörerna 27/8

13 augusti, 2017Information, Närvaro

Välkommen att träffa andra Navigatörer! Söndagen den 27 augusti möts vi kring årets tema ”Närvaro” och vår samtalsmetodik Bokhyllan & Förstoringsglaset. Några ger input och sedan delar vi tankar, frågor och erfarenheter med varandra. Joke & Rinus Baljeu berättar om ”Närvaro” utifrån sina engagemang tillsammans med människor. Kristina & Mikael Avaheden berättar om ”Närvaro bland högskolestuderande” – … Read More

Sommarhälsningar från verksamhetsledaren och nationella teamet

Sommarhälsningar från verksamhetsledaren och nationella teamet

14 juni, 2017Nyheter

Då var då. Sedan är sedan. Och nu är sommaren här… Vi önskar dig en riktigt fin sådan, med närvaro i nuet! Kanske du vill ha ett lästips? Vi har inte själva läst boken, men blir nyfikna av titeln som är i linje med vårt årstema ”Närvaro”. Se boken Frånvarande närvaro Om du läser den, eller … Read More

Temahelg för kvinnor

Temahelg för kvinnor

10 juni, 2017Information

Den 24-26 november i Djursholm, Stockholm, har du möjlighet att få input och möta andra kring temat ”Den som hittar sin plats tar ingen annans” – Om närvaro, acceptans och medvetenhet i vår livsresa. Hur hittar man sin plats? Vad innebär det att komma hem till sig själv? Att hitta sin plats kan vara som att … Read More