Där är där man inte är. Här är här, där man är.”

Navigatörerna väljer fortsatt närvaro i Sverige, här och nu. Vi siktar mot att få fira 70 årsjubileum. Vi arbetar på att vår vision ska bli tydligare för oss, formulerad förstås, men framförallt uttryckt. Vi vill stärka den i vårt nätverk, för visionsbärande och levd vision. Med det menar vi att vi själva fortsätter att vara nära Gud och vara nära människor i de sammanhang vi lever i. Vi vill göra gudsriket sett, hört och upplevt idag. Genom att leva i gudsgemenskap och tro, på egen hand och tillsammans med andra, försöker vi göra det kristna evangeliet tillgängligt här och nu. Som en introduktion till årstemat uppmuntrar vi dig att titta igenom Berne Perslidens föredrag från 60-årsjubiléet, om att Vara nära.

Vi kommer att knyta årstemat närvaro till de fyra livsdimensionerna som vi använt en hel del de senaste åren och till vår samtalsmetodik Bokhyllan & Förstoringsglaset, som delvis bygger på dimensionerna. Vi hoppas några vill vara med och delge tankar kring årstemat, spontant eller på vår förfrågan. Hör gärna av dig till info@navigatorerna.se