Att samtal om tro är känsligt. Det kommer nära vem jag egentligen är: Vad jag tänker och känner om mitt eget liv, ja om livet överhuvudtaget. Därför kan det vara svårt att samtala med andra.

Att samtala om tro kan vara svårt om jag inte har ett språk som gör att kan uttrycka mina tankar och känslor. Utan språk och ord för det jag tänker och känner kan jag inte kommunicera med andra. Det blir inte några samtal. Trots att det är viktigt.

Bokhyllan, som vi kommer att presentera på årsmötet, är en metod som gör det möjligt att samtala om sig själv på ett sätt som inte blir så känsligt. Det hjälper till att utveckla språket som gör att jag kan förmedla något av mig själv.

Anmäl dig till medlemsträffen och kom med och prova bokhyllan med oss andra!

Anmälan gör du genom e-post info@navigatorerna.se eller varför inte med vykort till vår postadress: Navigatörerna, Sigtunagatan 16, 113 22 Stock